Tặng Nick Liên Quân Rank Tinh Anh - 100 Tướng - 160 Trang Phục - Ngọc 90