Tặng Nick Liên Quân Rank Cao Thủ - 111 Tướng - 242 Trang Phục - Ngọc 90