Tặng Nick Liên Quân Rank Cao Thủ - 110 Tướng - 139 Trang Phục - Ngọc 90