Tặng Nick Liên Quân Rank Cao Thủ - 104 Tướng - 160 Trang Phục - Ngọc 90