Tặng Nick Liên Quân Rank Cao Thủ - 102 Tướng - 168 Trang Phục - Ngọc 90