Tặng Nick Liên Quân Rank Cao Thủ - 111 Tướng - 181 Trang Phục - Ngọc 90